Centrum Etten leur

Johan Matser Ontw.

Chapman Taylor Arch.

HTV Bouwtechniek

01503-el (11)

01503-el (16)

01503-el (15)

01503-el (20)

01503-el (2)

01503-el (10)

IMG_1402

IMG_1395

IMG_1384

fase2dak

fase1dak

01503-el (1)
01503-el (4)

01503-el (5)

01503-el (9)

01503-el (12)

01503-el (14)

01503-el (19)
01503-el (21)
ETTEN-LEUR WINNAAR NRW JAARPRIJS 2006
woensdag, 12 april 2006 – WINNAAR NRW JAARPRIJS 2006: CENTRUMPLAN ETTEN-LEUR

 

De NRW Jaarprijs is dit jaar op 12 april 2006 voor de 17e maal uitgereikt tijdens de Algemene Ledenvergadering van de NRW *) die gehouden werd in het Fortis Auditorium te Utrecht.
Naast de winnaar werd, vanwege de bijzondere ontwikkeling, dit jaar ook een Eervolle Vermelding uitgereikt.
Winnaar van de NRW Jaarprijs 2006 werd het Centrumplan Etten-Leur. Dit nieuwbouwproject is ontwikkeld door de Ontwikkelingscombinatie Etten-Leur, OCCEL , bestaande uit Johan Matser Projektontwikkeling, BAM Vastgoed bv en de BVR Groep nv Roosendaal. Eigenaar van het project is Fortis Vastgoed BV.
Een Eervolle Vermelding was er voor het project Piazza Center en MediaMarkt in Eindhoven, dat ontwikkeld werd door William Properties, en eigendom is van Rodamco Europe.

Doelstelling ontwikkeling Centrumplan Etten-Leur.
Op verzoek van de lokale winkeliers moest een schaalsprong gemaakt worden gericht op de kwaliteitsverhoging van het stadscentrum. De omvang van het centrum was 25 jaar achtergebleven bij de snelle groei van Etten-Leur. Deze kans ontstond door omlegging van de snelweg, waardoor in het centrum bouwcapaciteit vrij kwam.

Jurybeoordeling
Bij de beoordeling van de ingediende projecten speelde de mate waarin het project een bijdrage levert aan de kwalitatieve ontwikkeling van winkelcentra in Nederland een belangrijke rol. In samenhang met de overige activiteiten van de NRW heeft de instelling van de jaarprijs tot doel een impuls te geven aan het denken over, het ontwikkelen en realiseren van geplande winkelvoorzieningen, onder meer in relatie tot omgeving en marktgebied. Gekozen is om bij de beoordeling van de projecten de focus te leggen op de gebruikerskant van het winkelcentrum. Immers, de beleving van de consument maakt dat een project al dan niet goed bezocht wordt, en speelt daarom een belangrijke rol bij de uiteindelijke bepaling van de winnaar door de jury.

Juryrapport NRW Jaarprijs 2006 Centrumplan Etten-Leur
In Etten-Leur is een compleet stadshart gerealiseerd, dat bestaat uit woningen, kantoren, winkels, horeca en leisure. Het centrum wordt gecompleteerd door een busstation, een parkeerkelder en openbare fietsenstallingen. De jury was zeer onder de indruk van de wijze waarop door het verleggen van de Rijksweg de verschillende deelgebieden van het voormalige centrum in het nieuwe stadshart zijn geïntegreerd. De jury heeft ook veel waardering voor rigoureuze aanpak van de infrastructuur, waardoor de directe aansluiting van het centrum op de A58 zorgt voor een uitstekende
bereikbaarheid. De omvang van het nieuwe centrum is volgens de jury volledig in harmonie met de regionale positie van Etten-Leur en beantwoordt hierdoor aan de verwachtingen van lokale en regionale consumenten. In korte tijd heeft het nieuwe stadshart een plek verworven als huiskamer van Etten-Leur en van de regio. Het centrum heeft een comfortabel en plezierig verblijfsklimaat en een compleet aanbod van detailhandel en horeca. De kwaliteit van het aanbod en van de openbare ruimten, de diversiteit in architectuur en de ondergrondse parkeergelegenheid zijn uitstekend. De in het centrum gevestigde ondernemers zijn zeer positief over de omzetontwikkeling en hebben veel waardering voor de marketing en promotie van het centrum. Die waardering betreft ook de ruime distributiegangen en de uit het zicht vallende entrees naar de woningen. Volgens de jury is de ontwikkeling van het centrum van Etten-Leur – ook in stedenbouwkundig opzicht – goed geslaagd en kan met recht worden gesproken van een enorme kwaliteitsverbetering. Bovendien heeft de jury veel waardering voor de samenwerking tussen gemeente en bedrijfsleven, die in een convenant is vastgelegd. Het nieuwe centrum van Etten-Leur is als totaalproduct uitstekend geslaagd en volgens de jury een voorbeeld voor veel ontwikkelingen op deze schaal in Nederland. Een dergelijke prestatie verdient het met de NRW Jaarprijs te worden beloond.